Đặt tour du lịch hành hương thánh tích Phật giáo tốt nhất ở Ấn Độ | Bồ Đề Đạo Tràng

Đặt vé máy bay, phương tiện di chuyển, điểm đến du lịch, tu viện Phật giáo, trung tâm thiền định và lưu trú tốt nhất tại Ấn Độ.

TỨ ĐỘNG TÂM - THÁNH TÍCH PHẬT GIÁO 

 
Kinh Trường Bộ

Trích dẫn hay trong kinh Phật

Kinh Đại Niết Bàn

Video - Audio

  • Tham quan và đảnh lễ tại chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng
  • Phật Tích Ấn Độ: Bồ đề Đạo tràng - Nơi Phật đạt giác ngộ
  • Hoà thượng Thích Minh Thông cùng TT Thích Lệ Trang quang lâm chùa Viên Giác
  • Chuyến hành hương của Thánh Đức DLLM đến Bồ Đề Đạo Tràng
  • BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG & VƯỜN LỘC UYỂN - 2 trong số 4 Thánh tích của Phật giáo
  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
  • Niệm Phật
  • Kinh Lăng Nghiêm - công phu khuya
  • Kinh Vu Lan
  • Cầu Theo Ý Nguyệ

Điểm đến yêu thích

Các điểm đến yêu thích khi tới Bồ đề đạo tràng

Thiện nguyện

Các điểm thiện nguyện khi tới Bồ đề đạo tràng