Phát tâm cúng dường

Ngày 08/10/2020, đoàn từ thiện Phật giáo Chùa Việt thuộc (Vietnam Temple) - Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ do cư sỹ Thanh Thuý làm trưởng đoàn cùng quý Phật tử đã đến thăm và tặng 240 phần quà đến tay Bệnh nhân Phong tại tỉnh...
Cúng dường Tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì Tam bảo thường còn và lợi ích chúng sinh, phước đức sẽ theo tâm lượng...