Thông báo

Tặng 5 phòng áp lực âm trị giá 3,5 tỉ đồng vừa được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Đây là văn bản đề nghị mới đây nhất từ Ban Tôn giáo Chính phủ tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngay sau đó văn bản do hòa thượng Thích Thiện Nhơn - chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ký, gửi Hội đồng trị...
Từ ngày mai, 1/4 Thủ tướng đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc "gia đình cách ly với gia đình, thôn bản...