Phật Học

Là một người con theo đạo Phật, dễ nhạn biết bởi người đó sẽ mang đến cảm giác yên bình cho những người mà họ tiếp xúc, vì người con Phật luôn biết trân trọng từng phút giây trong cuộc sống, họ cười nhiều, thương nhiều và tha...
Khi có duyên đến với đạo Phật, tìm hiểu đạo Phật, không những chúng ta được học về cách đối nhân xử thế sao cho hợp luân lý mà bên cạnh đó còn có những bài học quý giá có khả năng giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và thay đổi...
Đạo Phật vốn là tôn giáo vô ngã, phá chấp, không có tín điều, và tuyệt đối tôn trọng sự thực; do đó, chấp nhận hay không chấp nhận những lời tuyên bố của Đức Phật hoàn toàn thuộc quyên tự do tư tưởng của mỗi chúng ta chứ không...
Nhẫn là một trong những đức tính quý báu mà chúng ta cần phải học trong cuộc sống này. "Nhẫn" có nhiều cách hiểu khác nhau cũng như nhiều cách thực hiện. Trong Phật giáo, chữ “nhẫn” thường được biểu đạt thông qua hình tượng Bồ...
Oai nghi là những phép tắc hành xử trang nghiêm, mực thước của người xuất gia trong mọi sinh hoạt thường nhật theo Giới-luật, Thiền quy và khuôn phép nhà Phật.
Tụng là đọc, tụng. Trì là hành trì. Kinh là lời Phật dạy lưu lại thành văn bản.
Tham dục, Sân hận, Hôn trầm, Trạo cử và Nghi ngờ là 5 triền cái mà có lẽ bất kỳ hành giả nào khi tọa thiền công phu (Thiền, Tịnh, Mật) đều ít nhiều bị vướng mắc.
Sách luận giải về pháp môn niệm Phật hiện đang lưu hành rất nhiều, do đó, hành giả thiển nghĩ điều quan trọng mật thiết hơn là chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi hành trì theo Pháp môn này, mong sao có thể mang lại Pháp lạc thiết thực...