Hội nghị hiệp thương nhân sự giữa Thường trực BTS tỉnh với lãnh đạo BTS Phật giáo 15 huyện, thị, thành phố

date
16/12/2020
Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị đã tổ chức buổi hội nghị hiệp thương nhân sự với lãnh đạo BTS GHPGVN 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Kiên Giang được tổ chức bởi chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Ban chỉ đạo tại chùa Phật Quang (P. Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) vào chiều ngày 15/12/2020.

Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị đã tổ chức buổi hội nghị hiệp thương nhân sự với lãnh đạo BTS GHPGVN 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Kiên Giang được tổ chức bởi chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Ban chỉ đạo tại chùa Phật Quang (P. Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) vào chiều ngày 15/12/2020.

Tham dự, chủ trì buổi họp có HT.Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban chỉ đạo; TT.Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS kiêm trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS tỉnh, chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Thực hiện theo Thông tư số 205/TT-HĐTS của Trung ương Giáo hội về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố cũng như theo kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo các huyện, thị, thành phố của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, hội nghị nhằm thảo luận, lựa chọn thành phần, số lượng nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, TT. Thích Minh Nhẫn yêu cầu BTS các huyện, thị, thành phố giới thiệu nhân sự cần đảm bảo các yếu tố: nhân sự được cơ cấu là người phải có đạo hạnh, có năng lực và thật sự nhiệt tâm đóng góp cho Giáo hội, cho công tác Phật sự ở địa phương. Bên cạnh đó phải đảm bảo tính hài hòa, đoàn kết giữa các hệ phái và phải mang tính quy hoạch lâu dài cho nhân sự kế thừa.

Tại hội nghị, lần lượt đại diện BTS GHPGVN 15 huyện, thị, thành phố báo cáo dự kiến thành phần, số lượng nhân sự nhiệm kỳ mới lên chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, Ban chỉ đạo tổ chức đại hội xem xét và thảo luận để đi đến thống nhất.

Theo quy trình cơ cấu nhân sự như đề án tổ chức đã được xây dựng, sau hội nghị hiệp thương này, Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố sẽ có buổi họp trao đổi cùng các cơ quan hữu quan của các huyện, thị, thành phố.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần hoan hỷ, thống nhất cao của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni.

chuaviet.org tổng hợp

 


Dịch vụ liên kết:Sửa chữa laptop, Tẩm quất người mù, Tẩm quất, Khoan địa chất, Khoan giếng giày dép giá sỉ Xoa bóp bấm huyệt